Heeft u vragen over WOEF? Neem contact met ons op voor meer informatie!
LOGIN
 
Heeft u vragen over WOEF? Neem contact met ons op voor meer informatie!
LOGIN

Handleiding

 

Op deze pagina vindt u een handleiding waarmee u direct met het programma aan de slag kan.
Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Dan bent u mogelijk geholpen met onze Support-pagina.
U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.

Aan de slag met WOEF Online
Dashboard
Zodra u bent ingelogd komt u op het dashboard terecht. Hier vindt u een overzicht van zeven laatst aangemaakte woordenlijsten. Achter elke lijst staan vier bolletjes die stuk voor stuk oranje kleuren na het afronden van een oefensessie.
 
Mijn woordenlijsten
Een compleet overzicht van alle woordenlijsten is te vinden onder de knop Mijn woordenlijsten.
 
Mappen en mappenbeheer
Bij het aanmaken van een nieuwe woordenlijst kunt u, naast het toekennen van een naam voor de lijst, kiezen om de woordenlijst aan een map toe te voegen. Denk hierbij aan een map voor woorden in een bepaald leerjaar (Groep 7) of bijvoorbeeld een map per taal (Nederlands, Engels). U kunt eventueel meerdere mappen maken. 
Een woordenlijst samenstellen
U kunt zelf woordenlijsten aanmaken in WOEF. Daarbij kunt u woorden of woordpakketten van de eigen methode gebruiken, of werken volgens onderstaande werkwijze:
 
Bij het samenstellen van een woordenlijst adviseren wij te werken met een kleine mix van woorden op het groepsniveau. Een woordenlijst van maximaal 15 tot 20 woorden heeft de voorkeur.
 
Zorg binnen één woordenlijst voor verschillende, maar niet verwarbare, categorieën. Het werken met woordenlijsten die eenzijdig bestaan uit één bepaalde categorie kan leiden tot verminderde aandacht en het opnemen van verwarbare categorieën (zoals bijvoorbeeld -ei- en -ij-) leidt tot onnodige fouten en verwarring.
Een woordenlijst importeren
Om een woordenlijst te importeren doorloopt u onderstaande stappen:
 
 1. Woordenlijsten > Maak een nieuwe woordenlijst
 2. Geef de woordenlijst een naam en klik vervolgens op Opslaan
 3. Klik op Importeer woorden
 4. Vervolgens selecteert u een Excel- of .csv-bestand. De woordenlijst dient te voldoen aan onderstaan de kenmerken:
  • Excel
   De Excelsheet bevat twee kolommen. Kolom één bevat de woorden en kolom twee de omschrijving of, in het geval van een vreemde taal, de vertaling.
  • .csv
   Het is tevens mogelijk een csv te importeren. Hierbij worden het woord en betekenis gescheiden door een , (komma).

Achtergrond

WOEF Online is speciaal gemaakt op aanwijzing van orthopedagogen met specialiteit in het onderzoek en de behandeling van (ernstige) spellingproblemen en dyslexie. Speciale dank gaat uit naar dr. Anneke Smits, drs. Elly Scheeren en cliënten van de orthopedagogische maatschap Quadraat.

Deze pagina wordt snel aangevuld!
WOEF Online is begin 2020 gelanceerd voor een kleine groep gebruikers die het programma gebruikten als onderdeel van hun dyslexiebehandeling. De afgelopen maanden zijn wij begonnen met de online verkoop en merken wij dat het programma voor een aantal gebruikers wat uitleg nodig heeft.
 
Wij zullen deze pagina zo snel mogelijk aanvullen met tips en adviezen.
 
Met vriendelijke groeten,
WOEF Online, 27 maart 2020
U kunt natuurlijk ook altijd een e-mail sturen met uw vraag naar naar onze helpdeskContact